Så du* har loggat ut från social medier?

Så du* har loggat ut från social medier?
”Good for you” säger jag och tänker tyst för mig själv ”Du är lyckligt lottad som bara har I-landsproblem att brottas med i ditt liv. Till skillnad från oss som har S-problem. S som i ”offer-för-feldesignade-samhällssystem”.
m
Vi med S-problem, vi letar upp varandra på sociala medier och finns för varandra i hemliga fb-grupper. Det är snudd på livräddning det handlar om. Och de som överlever och tar sig upp över vattenytan, de jobbar tillsammans för att förändra världen, med hjälp av just social medier.
 m
Så, jag fortsätter att vara inloggad.
m
* blink, blink till två priviligierade mediemän som stolt deklarerat, att de loggat ut.

m

elevens rätt

https://www.facebook.com/elevensratt/?fref=ts

m

”… Elevens rätt är en form av livräddningssällskap.” / Pappa CC

”Boj för livräddning, åror för att puckla på politiker/myndigheter som behöver få höra, att de måste göra ett bättre jobb.”  / Mamma WiFi

m

livboj och åror

m

m

m

m

m

m

m

m

Tankar kring Conrad-gate

skolchef i Malmö hånar

Jag är en av de där tossiga föräldrarna med rättshaveristiskt beteende och jag kontrar med ”Inger Persson, en maktfullkomlig skolledare med funkofobiskt beteende”.

Min analys av Conrad-Gate: Funkisbarn i beroendeställning som diskrimineras av vuxna med makt.

Conrad-gate pekar på något långt vidrigare än: Vinstjakt i privata skolor.

Min analys är nog svårsmält för Sverige eftersom vi tror så stenhårt på: Alla människors lika värde.

Mycket lättare att hänga upp sig kring: Stoppa pengar i egen ficka.

m

De här funkisbarnen diskrimineras. Fred är inte ensam, här ett axplock:m

Birk MSC
Daniel Aspergers   astma
Fredrik språkstörning
Kim autism   SOR   PDA
Linn allergi
Love pandas – autoimmun encefalit
Malte ADHD
”Mandela” ADHD   OCD   särbegåvning
Måns autism  SOR
intellektuell funktionsnedsättning
Olle Autism   selektiv mutism
Sam Asperger   OCD
Sanna Downs syndrom
Stellan ADHD   Aspergers
Teo ADHD

mm

Jag vågar säga DISKRIMINERING och MAKTMISSBRUK högt, för vi har blivit med DOM. Kommunen fick betala 50 000 kr i diskrimineringsersättning till Fred. Trots det säger ordförande i utbildningsnämnden och Utbildningschefen ”Vi har inte gjort fel”.

Fred blev inte utan skola för att han är autist eller för att han kostar för mycket, han blev utan skola för att fel personer hade makt över hans skolgång. Jag gissar att deras motiv var, att få bort Fred för att han drog ner kommunens betygsresultat. Och om vi hade flyttat, så hade Skolinspektionen lagt ned vår anmälan samma dag som flyttbilen gick. Därmed ingen skugga på kommunen, allt skulle ha fallit i glömska.

m

Åter till Conrad-gate, folk kräver:m

stäng skolan vidrigt

mm

m

Om det vore så enkelt. En skola kan få grönt ljus av Skolinspektionen trots att EN elev samtidigt står utan utbildning.

m

SI beslut sid 1 anonym

första sidan regelbunden tillsyn x

m

y grönt ljus

m

Och om alla skolor i en kommun, där EN elev inte får utbildning, har fått grönt ljus, vad ska Skolinspektionen göra då? Bestämma att kommunen inte ska få vara huvudman längre, för att inte ALLA är med?

m

åtta skolor med grönt ljus

m

Skolinspektionens befogenheter och arbetsmetoder  lämnar mycket kvar att önska.

För att inte tala om Diskrimineringsombudsmannens uppdrag och görande.

mm
Superdeluxe komplext med massor av beståndsdelar. Jag tror tyvärr vi kommer att få se fler Conrad-fall, för det här reder inte regeringen ut på en kafferast.

m

m

m

m

m

m

Kalla fakta och autistiska Conrad

Kan vi benämna det här för vad det faktiskt är:

kalla fakta och funkisbarn y

Barn med funktionsnedsättning har skolplikt och de måste vara i skolan. En del skolor är otillgängliga men barnet ska vara där, trots att miljön/bemötandet sänker barnet fysiskt och/eller psykiskt.

Om barnet som mår dåligt, sabbar trygghet och studiero för de andra barnen och/eller kostar för mycket och/eller drar ner resultatet för skolan, då händer det att rektorn i maskopi med huvudmannen, gör allt för att bli av med barnet.

Dessa rektorer och huvudmän är brottslingar. De begår brott mot såväl barnkonventionen, grund-, skol- som diskrimineringslagen. Brottslingarna finns både i kommunal och privat skolverksamhet.

Conrad har fått Sverige att fatta, DET FINNS BROTTSLINGAR som är verksamma i vårt skolsverige. Frågan är hur regeringen ska kunna sätta stopp för dem, för regeringen kan bevisligen inte räkna med Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen.

Så Stefan & Gustav, vi accepterar inte att ett endaste barn till, offras i skolans namn. Agera nu!

m

m

m

m

m

Barnet vs Kommunen

Två förlorade skolår och inget fritids. Jag säger inte det var lätt för kommunen att lösa problemen kring Fred men faktum kvarstår:
m

Kommunen gjorde fel (Skola, Dnr 41-2013:5722Fritids, Dnr 41-2015:6141).

 m
Ibland blir det fel! Jämför med en patient som får sin tunntarm kapad av misstag under en operation. Den patienten får en summa pengar via patientförsäkringen för sveda och värk. I Freds fall, ingenting. Freds rektor som utredde långsamt (inte alls?), fick inte den minsta lilla prick i sitt cv. Efter allt som hände (eller snarare inte hände), hade han fortsatt fullt förtroende från utbildningschefen och ordföranden i utbildningsnämnden.

, jag kontaktade BEO som inte ansåg att utebliven utbildning och uteblivet särskilt stöd räknas som kränkning.

, jag anmälde till JO som inte ansåg att det fanns anledning att fundera kring om det var ok att ”skyndsamt” i praktiken innebar två år.

, jag anmälde till DO som inte ansåg att det fanns anledning att fundera kring om Fred hade blivit diskriminerad, antagligen för att hans fall var för unikt. DO driver helst fall som kommer fler till del. DO var dock hjälpsamma och tipsade om att jag kunde kontakta en lokal diskrimineringsbyrå för att få hjälp, vilket jag gjorde. Diskrimineringsbyrån hade inga möjligheter att driva enskilda fall men tipsade om att jag skulle anmäla till DO. Och de ställde gärna upp och uttalade sig i media om det i framtiden skulle bli eventuell rättssak i Freds fall.

, jag vände mig till MLSV som inte hade några medel att driva enskilda ärenden just då.

, jag anlitade den lokala advokatbyrån som kom fram till att de inte kunde hjälpa oss med någon form av upprättelse. De ville dock ha 10000 kr för att de hade läst Freds dokumentation.

m

C H O C K  /  F * C K

Finns det ingen som kan hjälpa det lilla barnet mot en resursstark kommun? 

Jag började tänka mindre, om jag bara tog fighten om fritidsavgiften som vi hade betalat utan att få något fritids för pengarna. Fritidsavgiften, den borde jag väl i alla fall kunna få tillbaka?! Nope, jag borde ha sagt upp platsen som Fred inte nyttjade enligt utbildningschefen. Varför skulle jag säga upp en plats som vi hade behov av? Jag överklagade och vårt ärende hamnade hos förvaltningsrätten som konstaterade att vi hamnat fel, att vi skulle vända oss till tingsrätten. För det behövde jag anlita en advokat men summan för fritidsavgifterna var för liten för att rättsskyddet i hemförsäkringen skulle gälla. Och advokatgrejen lockade sådär, efter resan med den lokala advokatfirman.

Vid den här tiden kallade någon mig för rättshaverist. Jo, men måste man inte stå upp för sin sak om man tror att man har rätt? Få saker är väl så viktiga att strida för, som alla barns rätt att gå i skolan. ”Ge dig, du vill inte processa i flera år.”,  ”Det går inte att vinna mot en kommun.” och ”Den här mamman försökte få upprättelse och förlorade. Hon måste nu betala rättegångskostnaderna á 300000 kr.”.

Jag gav mig inte och tack vare tips på facebook från andra föräldrar i en subgrupp till Elevens rätt, så hittade jag en advokatbyrå i Norrland som sägs vara bäst i landet när det kommer till skadestånd till elever som råkat illa ut i skolan. Advokatbyråns jurist började med att läsa igenom besluten från SI och konstaterade att fallet hade potential. Jag darrade, hur skulle det bli med rättegångskostnaderna om Fred förlorade?

Juristen förklarade:

”…tingsrätten kan besluta att även om barnet inte lyckas övertyga rätten, så kan rätten besluta att skolhuvudmannen ändå skall stå sina processkostnader, under förutsättning att rätten bedömer att det trots allt funnits skälig grund för barnet att väcka talan. Denna regel återfinns i 6 kap 13 § andra stycket skollagen samt 6 kap 7 § första stycket diskrimineringslagen.”

”Till saken hör även att rättsskyddet i hemförsäkringen täcker en motparts kostnader upp till ett visst belopp för det fall barnets talan inte vinner bifall.”

m

Då så, jag betalade 15000 kr (Tack älskade mamma för att du bidrog med 10000 kr, de pengarna du hade lagt undan för Freds körkort) till advokatbyrån och fick en stämningsansökan för pengarna. Den skickades till kommunen, för att de skulle ta ställning till om de ville betala. Det ville de inte. Kommunen ansåg att det är schysst att använda våra skattepengar för att ta ärendet till domstol, istället för det betydligt billigare alternativet ”Förlåt, det blev fel”.

I och med det, så uppstod en tvist mellan Fred och kommunen. Freds rättsskydd i familjens hemförsäkring kickade igång och försäkringsbolaget kom från och med då, att betala 80 % av advokatkostnaderna. En reviderad stämningsansökan skickades in till tingsrätten och det kostade ytterligare 2800 kr. Vi betalar ur egen ficka medans kommunen använder våra skattepengar för att anlita en advokat för att komma undan Freds krav. Vari ligger rättvisan i det?

m

Jag tänker att en förlust kan funka som ögonöppnare för lagstiftarna, att systemfelen måste fixas.

Jag tänker att en vinst kan funka som prejudikat för andra barn med funktionsnedsättning*, att de vågar stämma sina kommuner för diskriminering.

m

Jag önskar och hoppas att någon annan vågar driva process för att få fram ett prejudikat, för att föräldrar ska kunna få skadestånd för förlorad arbetsinkomst. För vet ni, ensamstående föräldrar som hamnar i samma skit som vi gjorde, de går bokstavligen under. De måste sluta arbeta när barnet inte kan vara i skolan och på fritids. Och ibland pågår det så lång tid, att deras SGI nollas.

Till midsommar, så ska det vara klart. Jag lär återkomma.

/ Mamma Wifi

m

m

* De barn som inte har en dokumenterad funktionsnedsättning – diagnos, jag kan inte se att det finns någon lag att hänvisa till i kampen för upprättelse. Det krävs inte en diagnos för att få särskilt stöd men en diagnos krävs för att få upprättelse. Så j***a ologiskt.

m

aaa-stora-kommunen-mot-lilla-manniskan-3

Autism som försvinner?!

Att Martin fungerade annorlunda i jämförelse med hur vi flesta andra fungerar, det var det ingen tvekan om. Martins sätt att vara, ställde till problem för både honom själv och för alla andra som han kom i kontakt med.

Vi brukade säga att Martin personifierade uttrycket ”It´s my way or the highway”.

m

instagramcapture_8f81399b-ebe5-4cb6-8f66-261a446cfa21

m

m

 • Vi hade överkomligt med problem hemma. Det var massor av problem på förskolan som drevs av ett föräldrakoperativ.
  m
 • Vi hade överkomligt med problem hemma. Det var lite problem på den kommunala förskolan.
  m
 • Vi hade överkomligt med problem hemma. Det var massor av problem i förskoleklass år 1.
  m
 • Vi hade överkomligt med problem hemma. Det var problem i förskoleklass år 2, ettan och tvåan.
  m
 • Vi hade små problem hemma. Det var små problem i trean, fyran och femman.
  m
 • Vi hade inga problem hemma. Det var inga problem i sexan, sjuan och nu åttan.
  m

m

m

Martin är fortfarande autistisk men blir nog av med sin diagnos i vuxen ålder eftersom hans autism inte orsakar betydande problem i hans vardag.

m

ny-forskning-vissa-vaxer-ifran-aspegers-syndrom

m

m

m

 

Så vad var det som gjorde den stora skillnaden mellan tvåan och trean?!
m
Jo, Martin utvecklades. Och i kombination med att alla anpassningar som behövdes var på plats, både hemma och i skolan, så försvann problemen.
m
Om jag hade satt Martin på gluten- och laktosfri kost den här perioden, då hade jag nog dragit slutsatsen att det var kosten som gjorde skillnaden.
m
Om jag hade gett Martin medicin, då hade jag nog dragit slutsatsen att det var medicinen som gjorde skillnaden.

m
m
Fakta är, jag gjorde ingenting.

m

m

m

m

m

 

 

 

 

Lite skola och en massa fritids

– Hur gör man om man har ett barn som inte klarar av att ha skola mer än 10 timmar/vecka, barnet inte kan vara ensamt hemma och man har ett heltidsjobb att sköta?

Jo, man utgår från beslutet om anpassad studiegång. Säg att det står att barnet har skola 11:00-13:00 mån-fre. Då är ju tiden 08:00-11:00 och 13:00-16:00 tid som man har rätt till fritids för att kunna jobba. Eftersom barnets energi inte räcker till för att vara i skol- och fritidslokalerna 08:00-16:00, så blir lösningen att fritids mestadels sker i hemmet.

Rent praktiskt skulle det kunna det gå till som så, att kommunen anställer en person för att vara med barnet 08:00-16:00 mån-fre. Personen dyker upp på morgonen och har fritids i hemmet, följer och är med barnet i skolan, är med barnet på fritids en stund för att sedan följa barnet hem och ha fritids där resterande tid av dagen. Skola och fritids får sedan göra upp om hur stor del av lönen som ska betalas av skolan respektive fritids.

– Men skollagen medger inte att fritids sker i ett barns hem?!

Kan så vara. Nu är det ju inte förbjudet att göra mer än vad lagen säger. Och man kan ju alltid använda sig av Pedagogisk omsorg istället om man har svårt att få skolan att tänka utanför lådan. Det är ju just Pedagogisk omsorg i kombination med hemundervisning som har blivit lösningen för Fred. I praktiken innebär det att Freds elevassistent är hemma hos oss 09:00-16:00 måndag-fredag och på onsdagar kommer Freds lärare 09:15-12:15.

m

m
_____________________

Fritids ska erbjudas till och med det år då barnet fyller 13 år. Om barnet har rätt till LSS, så tar LSS korttidstillsyn vid där fritids upphör.
https://mammawifilastochlyssnat.wordpress.com/2016/09/07/for-skolungdom-over-12-ar/ m

m

Rättslig reglering fritidshem/pedagogisk omsorg (urklipp från beslutet nedan)
https://mammawifilastochlyssnat.wordpress.com/2016/08/06/rattslig-reglering-fritidshemsplatspedagogisk-omsorg/

 

Skolinspektionen – Beslut: Anmälan av plats och särskilt stöd i fritidshem eller pedagogisk omsorg
https://mammawifilastochlyssnat.wordpress.com/2017/01/02/dnr-41-20156141/

m

Pedagogisk omsorg – Skolverkets allmänna råd med kommentarer
http://www.skolverket.se/om-skolverket…

m

LSS korttidstillsyn
https://mammawifilastochlyssnat.wordpress.com/2016/08/06/korttidstillsyn-for-skolungdom-over-12-ar/

 

x fritids

 

Släpade elev

Nytt fall. Om ni går på magkänslan, hur dömer ni: skadestånd eller inte skadestånd till eleven?

 

I det här fallet handlar det om en elev i årskurs ett som ställde till bråk när han skulle gå in i skolan om mornarna. Läraren fick lägga tid och energi varje morgon på att hantera eleven och läraren kunde aldrig starta skoldagen på utsatt tid.

Trots uppmaningar vägrade pojken gå in i klassrummet. Fritidspedagogen som sett honom förstöra morgonrutinen några gånger förut bestämde sig för att dra in honom i klassrummet med hjälp av en kollega. De närmade sig pojken bakifrån, tog ett stadigt tag och släpade in honom i kapprummet.

På vägen in försökte pojken komma loss och han skrek och grät. Vittnen har sagt att pojken såg vettskrämd ut. 

Fritidspedagogen å sin sida sa att pojken var ett stökigt och trotsigt barn som sabbade mornarna för läraren och eleverna. Därför ville hon hjälpa läraren med att få in pojken i klassrummet snabbt, så att lektionen kunde börja i tid.

 

 

Finns det likheter med domen i Höör ”Släpade ut elev”?

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/dom-i-dag-efter-stokig-lektion?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20160428%3Adom-i-dag-efter-stokig-lektion%3Anyh

”Tingsrätten säger att  det var nödvändigt för läraren att använda våld för att återställa ordningen i klassrummet. Behandlingen var därmed inte kränkande för eleven.”

 

 

Dömer ni annorlunda om jag berättar att det nya fallet, är vad som hände min Charlie 2012?

– Men Charlie är ju autistisk och kunde inte prata då 2012?!

Jo och skolan chansade att han skulle klara av att gå i vanlig klass utan anpassningar och särskilt stöd, därför skrek han och vägrade gå in i skolan på mornarna.

– Man kan ju tycka att det är relevant information som borde stå med i fallbeskrivningen?

Jo fast det är nog inte möjligt för media att ta med det på grund av sekretess och integritet, typ.

 

 

kommentar från T

 

Låt mig berätta mer. När Charlie gick i förskoleklass, så kunde han inte prata. Han var med i klassen och var följsam men han samspelade sällan med de andra barnen. På eftermiddagarna satt han ofta i fönstret och tittade ut långa stunder, lite i sin egen bubbla. I januari började det bli problem. Charlie ville inte gå ut på rast när det ringde ut. Han dröjde sig kvar i klassrummet och gick ut på rast först tio minuter efter att den börjat. En dag såg en lärare vad som var Charlies problem. Det var en pojke som så fort han gick ut genom ytterdörren, så gick Charlie in i kapprummet för att klä på sig. När Charlie gick ut genom ytterdörren, så hoppade pojken på honom och tryckte ner Charlies ansikte i snön. Charlie gjorde inget motstånd. Läraren sprang dit och räddade Charlie och efter det lämnade man aldrig Charlie utan uppsikt.

Terminen flöt på och vi förstod att Charlie inte skulle klara av att börja ettan. Vi ansökte och beviljades ett extra år i förskoleklass. Ett år gick, Charlie pratade fortfarande inte. Nu var det dags för Charlie att börja ettan. Charlies problem var välkända för rektorn och vi tog för givet att rektorn skulle anpassa och ge Charlie särskilt stöd, precis så som Charlies äldre bröder hade fått. Terminen drog igång. Det fanns inga anpassningar och inget särskilt stöd, bara en vanlig förstaklass.

Till att börja med, gick Charlie in på mornarna med de andra barnen men efter två veckor så kunde han inte förmå sig till det mer. Charlie upplevde nog klassrummet och allt som hände där, som obegripligt och skrämmande. Han kunde inte prata, så hans enda sätt att tala om för oss att han inte fixade situationen, var att vägra, skrika och gråta.

Vi var sju föräldrar och säkert 20 barn som blev vittne till förloppet. Vi reagerade med bestörtning allihopa ”Vad gör de med Charlie?” ”Vad hemskt” ”Stackars Charlie”. Vi funderade aldrig på att anmäla. Vi var inte pålästa och visste knappt vad BEO var. Vi hade allt fokus framåt, att få rektorn att lösa problemet. För vad var problemet? Rektorn menade att pengarna var slut.

Efter mycket om och men, så fick Charlie hjälp. Han fick undervisning i liten grupp men det tog nästan två år, innan Charlie kändes grundtrygg igen. Och det var nog fler dagar med tårar än utan, under det första året.

Nu när du har fått fler detaljer kring Charlies fall, står du fast vid din dom T?

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA