icke-rättigheter

Läsåret 2017/2018 så beslutade rektorn att vår son skulle ha noll timmar undervisning med lärare.

Inför läsåret 2020/2021 så beslutade rektorn att vår son skulle få undervisning av lärare 25 timmar svenska och 25 timmar matematik, that’s it för hela läsåret, inga andra ämnen.

Är inte det åt helvete?!

Sitter med två beslut från Skolinspektionen och undrar vad fan som hände, för besluten säger att ovanstående beslut av rektor inte är brott mot skollagen.

Ska det få vara på det här viset i Sverige 2021?!

Det senaste beslutet skiljer sig från det första på så vis att elevperspektivet inte finns med överhuvudtaget. Skolinspektionens nya direktiv* som kom 1 januari 2019 har börjat få genomslag.

* Eleven är inte part i målet, eleven är bara uppgiftslämnare.

Bara dumt

Hur snacket går när en Vård- och omsorgsnämnd avslår ett autistiskt barns önskan om att få var inkluderad.

Nästa ärende, en 13-årig pojke med autism och språkstörning. Han har önskat att få gå kvar på skolans fritids istället för att åka taxi ner på stan och ha fritids i korttidshuset.

Varför har han önskat det?

Det vet vi inte, vi har inte frågat honom.

Har ni frågat föräldrarna?

På sätt och vis. Mamman var här och pratade i 40 minuter men vi antecknad inte vad hon sa, så det finns inte.

Har ni frågat pojkens lärare?

Nej.

Vad säger lagen, får vi säga ja?

Lagen säger att vi ska fixa fritids men inte hur. De som skrev lagen menar att det ibland är bäst för barnet att ha fritids med ”vanliga” barn och att man då ska fixa så att det blir så.

Hur vet vi vad som blir bäst för just det här barnet?

Enligt pojkens läkare är fritids på skolan bäst för hans fysiska, språkliga och sociala utveckling.

Pengar då, vad blir billigast för skattebetalarna?

Definitivt fritids på skolan eftersom skattebetalarna då slipper kostnaden för taxiresor. Kostnaden för att ta hand om pojken är densamma oavsett var hans fritids äger rum.

Vad blir bäst för vår nämnd?

Fritids i korttidshuset. Om vi väljer fritids på skolan, då måste vi betala pengar till Utbildningsnämnden. Det kommer inte se snyggt ut i våra räkenskaper. Att Utbildningsnämnden åker på kostnaden för taxiresor, det är inte vårt problem.

Vad blir bäst för våra chefer och personal?

Fritids i korttidshuset. Om vi ska låta några andra ta hand om den här pojken, vad ska då vår chef och personal göra om dagarna? Och korttidshuset står ju och kostar hyra alla dagar i veckan.

Ok, vi måste tänka på vårt bästa. Vi säger nej till pojkens önskemål med motiveringen att fritids i korttidshuset funkar, det duger.

57d4f-15091213

Så du* har loggat ut från social medier?

Så du* har loggat ut från social medier?
”Good for you” säger jag och tänker tyst för mig själv ”Du är lyckligt lottad som bara har I-landsproblem att brottas med i ditt liv. Till skillnad från oss som har S-problem. S som i ”offer-för-feldesignade-samhällssystem”.
m
Vi med S-problem, vi letar upp varandra på sociala medier och finns för varandra i hemliga fb-grupper. Det är snudd på livräddning det handlar om. Och de som överlever och tar sig upp över vattenytan, de jobbar tillsammans för att förändra världen, med hjälp av just social medier.
 m
Så, jag fortsätter att vara inloggad.
m
* blink, blink till två priviligierade mediemän som stolt deklarerat, att de loggat ut.

m

elevens rätt

https://www.facebook.com/elevensratt/?fref=ts

m

”… Elevens rätt är en form av livräddningssällskap.” / Pappa CC

”Boj för livräddning, åror för att puckla på politiker/myndigheter som behöver få höra, att de måste göra ett bättre jobb.”  / Mamma WiFi

m

livboj och åror

m

m

m

m

m

m

m

m

Tankar kring Conrad-gate

skolchef i Malmö hånar

Jag är en av de där tossiga föräldrarna med rättshaveristiskt beteende och jag kontrar med ”Inger Persson, en maktfullkomlig skolledare med funkofobiskt beteende”.

Min analys av Conrad-Gate: Funkisbarn i beroendeställning som diskrimineras av vuxna med makt.

Conrad-gate pekar på något långt vidrigare än: Vinstjakt i privata skolor.

Min analys är nog svårsmält för Sverige eftersom vi tror så stenhårt på: Alla människors lika värde.

Mycket lättare att hänga upp sig kring: Stoppa pengar i egen ficka.

m

De här funkisbarnen diskrimineras. Fred är inte ensam, här ett axplock:m

Birk MSC
Daniel Aspergers   astma
Fredrik språkstörning
Kim autism   SOR   PDA
Linn allergi
Love pandas – autoimmun encefalit
Malte ADHD
”Mandela” ADHD   OCD   särbegåvning
Måns autism  SOR
intellektuell funktionsnedsättning
Olle Autism   selektiv mutism
Sam Asperger   OCD
Sanna Downs syndrom
Stellan ADHD   Aspergers
Teo ADHD

mm

Jag vågar säga DISKRIMINERING och MAKTMISSBRUK högt, för vi har blivit med DOM. Kommunen fick betala 50 000 kr i diskrimineringsersättning till Fred. Trots det säger ordförande i utbildningsnämnden och Utbildningschefen ”Vi har inte gjort fel”.

Fred blev inte utan skola för att han är autist eller för att han kostar för mycket, han blev utan skola för att fel personer hade makt över hans skolgång. Jag gissar att deras motiv var, att få bort Fred för att han drog ner kommunens betygsresultat. Och om vi hade flyttat, så hade Skolinspektionen lagt ned vår anmälan samma dag som flyttbilen gick. Därmed ingen skugga på kommunen, allt skulle ha fallit i glömska.

m

Åter till Conrad-gate, folk kräver:m

stäng skolan vidrigt

mm

m

Om det vore så enkelt. En skola kan få grönt ljus av Skolinspektionen trots att EN elev samtidigt står utan utbildning.

m

SI beslut sid 1 anonym

första sidan regelbunden tillsyn x

m

y grönt ljus

m

Och om alla skolor i en kommun, där EN elev inte får utbildning, har fått grönt ljus, vad ska Skolinspektionen göra då? Bestämma att kommunen inte ska få vara huvudman längre, för att inte ALLA är med?

m

åtta skolor med grönt ljus

m

Skolinspektionens befogenheter och arbetsmetoder  lämnar mycket kvar att önska.

För att inte tala om Diskrimineringsombudsmannens uppdrag och görande.

mm
Superdeluxe komplext med massor av beståndsdelar. Jag tror tyvärr vi kommer att få se fler Conrad-fall, för det här reder inte regeringen ut på en kafferast.

m

m

m

m

m

m

Kalla fakta och autistiska Conrad

Kan vi benämna det här för vad det faktiskt är:

kalla fakta och funkisbarn y

Barn med funktionsnedsättning har skolplikt och de måste vara i skolan. En del skolor är otillgängliga men barnet ska vara där, trots att miljön/bemötandet sänker barnet fysiskt och/eller psykiskt.

Om barnet som mår dåligt, sabbar trygghet och studiero för de andra barnen och/eller kostar för mycket och/eller drar ner resultatet för skolan, då händer det att rektorn i maskopi med huvudmannen, gör allt för att bli av med barnet.

Dessa rektorer och huvudmän är brottslingar. De begår brott mot såväl barnkonventionen, grund-, skol- som diskrimineringslagen. Brottslingarna finns både i kommunal och privat skolverksamhet.

Conrad har fått Sverige att fatta, DET FINNS BROTTSLINGAR som är verksamma i vårt skolsverige. Frågan är hur regeringen ska kunna sätta stopp för dem, för regeringen kan bevisligen inte räkna med Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen.

Så Stefan & Gustav, vi accepterar inte att ett endaste barn till, offras i skolans namn. Agera nu!

m

m

m

m

m

Barnet vs Kommunen

Två förlorade skolår och inget fritids. Jag säger inte det var lätt för kommunen att lösa problemen kring Fred men faktum kvarstår:
m

Kommunen gjorde fel (Skola, Dnr 41-2013:5722Fritids, Dnr 41-2015:6141).

 m
Ibland blir det fel! Jämför med en patient som får sin tunntarm kapad av misstag under en operation. Den patienten får en summa pengar via patientförsäkringen för sveda och värk. I Freds fall, ingenting. Freds rektor som utredde långsamt (inte alls?), fick inte den minsta lilla prick i sitt cv. Efter allt som hände (eller snarare inte hände), hade han fortsatt fullt förtroende från utbildningschefen och ordföranden i utbildningsnämnden.

, jag kontaktade BEO som inte ansåg att utebliven utbildning och uteblivet särskilt stöd räknas som kränkning.

, jag anmälde till JO som inte ansåg att det fanns anledning att fundera kring om det var ok att ”skyndsamt” i praktiken innebar två år.

, jag anmälde till DO som inte ansåg att det fanns anledning att fundera kring om Fred hade blivit diskriminerad, antagligen för att hans fall var för unikt. DO driver helst fall som kommer fler till del. DO var dock hjälpsamma och tipsade om att jag kunde kontakta en lokal diskrimineringsbyrå för att få hjälp, vilket jag gjorde. Diskrimineringsbyrån hade inga möjligheter att driva enskilda fall men tipsade om att jag skulle anmäla till DO. Och de ställde gärna upp och uttalade sig i media om det i framtiden skulle bli eventuell rättssak i Freds fall.

, jag vände mig till MLSV som inte hade några medel att driva enskilda ärenden just då.

, jag anlitade den lokala advokatbyrån som kom fram till att de inte kunde hjälpa oss med någon form av upprättelse. De ville dock ha 10000 kr för att de hade läst Freds dokumentation.

m

C H O C K  /  F * C K

Finns det ingen som kan hjälpa det lilla barnet mot en resursstark kommun? 

Jag började tänka mindre, om jag bara tog fighten om fritidsavgiften som vi hade betalat utan att få något fritids för pengarna. Fritidsavgiften, den borde jag väl i alla fall kunna få tillbaka?! Nope, jag borde ha sagt upp platsen som Fred inte nyttjade enligt utbildningschefen. Varför skulle jag säga upp en plats som vi hade behov av? Jag överklagade och vårt ärende hamnade hos förvaltningsrätten som konstaterade att vi hamnat fel, att vi skulle vända oss till tingsrätten. För det behövde jag anlita en advokat men summan för fritidsavgifterna var för liten för att rättsskyddet i hemförsäkringen skulle gälla. Och advokatgrejen lockade sådär, efter resan med den lokala advokatfirman.

Vid den här tiden kallade någon mig för rättshaverist. Jo, men måste man inte stå upp för sin sak om man tror att man har rätt? Få saker är väl så viktiga att strida för, som alla barns rätt att gå i skolan. ”Ge dig, du vill inte processa i flera år.”,  ”Det går inte att vinna mot en kommun.” och ”Den här mamman försökte få upprättelse och förlorade. Hon måste nu betala rättegångskostnaderna á 300000 kr.”.

Jag gav mig inte och tack vare tips på facebook från andra föräldrar i en subgrupp till Elevens rätt, så hittade jag en advokatbyrå i Norrland som sägs vara bäst i landet när det kommer till skadestånd till elever som råkat illa ut i skolan. Advokatbyråns jurist började med att läsa igenom besluten från SI och konstaterade att fallet hade potential. Jag darrade, hur skulle det bli med rättegångskostnaderna om Fred förlorade?

Juristen förklarade:

”…tingsrätten kan besluta att även om barnet inte lyckas övertyga rätten, så kan rätten besluta att skolhuvudmannen ändå skall stå sina processkostnader, under förutsättning att rätten bedömer att det trots allt funnits skälig grund för barnet att väcka talan. Denna regel återfinns i 6 kap 13 § andra stycket skollagen samt 6 kap 7 § första stycket diskrimineringslagen.”

”Till saken hör även att rättsskyddet i hemförsäkringen täcker en motparts kostnader upp till ett visst belopp för det fall barnets talan inte vinner bifall.”

m

Då så, jag betalade 15000 kr (Tack älskade mamma för att du bidrog med 10000 kr, de pengarna du hade lagt undan för Freds körkort) till advokatbyrån och fick en stämningsansökan för pengarna. Den skickades till kommunen, för att de skulle ta ställning till om de ville betala. Det ville de inte. Kommunen ansåg att det är schysst att använda våra skattepengar för att ta ärendet till domstol, istället för det betydligt billigare alternativet ”Förlåt, det blev fel”.

I och med det, så uppstod en tvist mellan Fred och kommunen. Freds rättsskydd i familjens hemförsäkring kickade igång och försäkringsbolaget kom från och med då, att betala 80 % av advokatkostnaderna. En reviderad stämningsansökan skickades in till tingsrätten och det kostade ytterligare 2800 kr. Vi betalar ur egen ficka medans kommunen använder våra skattepengar för att anlita en advokat för att komma undan Freds krav. Vari ligger rättvisan i det?

m

Jag tänker att en förlust kan funka som ögonöppnare för lagstiftarna, att systemfelen måste fixas.

Jag tänker att en vinst kan funka som prejudikat för andra barn med funktionsnedsättning*, att de vågar stämma sina kommuner för diskriminering.

m

Jag önskar och hoppas att någon annan vågar driva process för att få fram ett prejudikat, för att föräldrar ska kunna få skadestånd för förlorad arbetsinkomst. För vet ni, ensamstående föräldrar som hamnar i samma skit som vi gjorde, de går bokstavligen under. De måste sluta arbeta när barnet inte kan vara i skolan och på fritids. Och ibland pågår det så lång tid, att deras SGI nollas.

Till midsommar, så ska det vara klart. Jag lär återkomma.

/ Mamma Wifi

m

m

* De barn som inte har en dokumenterad funktionsnedsättning – diagnos, jag kan inte se att det finns någon lag att hänvisa till i kampen för upprättelse. Det krävs inte en diagnos för att få särskilt stöd men en diagnos krävs för att få upprättelse. Så j***a ologiskt.

m

aaa-stora-kommunen-mot-lilla-manniskan-3

Autism som försvinner?!

Att sonen fungerade annorlunda i jämförelse med hur vi flesta andra fungerar, det var det ingen tvekan om. Sonens sätt att vara, ställde till problem för både honom själv och för alla andra som han kom i kontakt med.

Vi brukade säga att sonen personifierade uttrycket ”It´s my way or the highway”.

m

instagramcapture_8f81399b-ebe5-4cb6-8f66-261a446cfa21

m

m

 • Vi hade överkomligt med problem hemma. Det var massor av problem på förskolan som drevs av ett föräldrakoperativ.
  m
 • Vi hade överkomligt med problem hemma. Det var lite problem på den kommunala förskolan.
  m
 • Vi hade överkomligt med problem hemma. Det var massor av problem i förskoleklass år 1.
  m
 • Vi hade överkomligt med problem hemma. Det var problem i förskoleklass år 2, ettan och tvåan.
  m
 • Vi hade små problem hemma. Det var små problem i trean, fyran och femman.
  m
 • Vi hade inga problem hemma. Det var inga problem i sexan, sjuan och nu åttan.
  m

m

m

Sonen är fortfarande autistisk men blir nog av med sin diagnos i vuxen ålder eftersom hans autism inte orsakar betydande problem i hans vardag.

m

ny-forskning-vissa-vaxer-ifran-aspegers-syndrom

m

m

m

Så vad var det som gjorde den stora skillnaden mellan tvåan och trean?!
m
Jo, sonen utvecklades. Och i kombination med att alla anpassningar som behövdes var på plats, både hemma och i skolan, så försvann problemen.
m
Om jag hade satt sonen på gluten- och laktosfri kost den här perioden, då hade jag nog dragit slutsatsen att det var kosten som gjorde skillnaden.
m
Om jag hade gett sonen medicin, då hade jag nog dragit slutsatsen att det var medicinen som gjorde skillnaden.

m
m
Fakta är, jag gjorde ingenting.

m

m

m

m

m