Till: Skolverket

Hej, ni bara måste tidsbestämma ordet skyndsamt i skollagen.

Särskilt stöd
8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Lag (2014:456)..

.
.

Vår historia: Dnr 41-2013:5722 och Dnr 411-2015:1847.

2013-10-18     Vi: Anmälan
2013-11-04     Skolinspektionen: Begäran om yttrande
2013-11-20     Skolinspektionen: Kommunicering
2013-11-22     Vi: Synpunkter på kommunens yttrande
2014-01-02     Kommunen, skolchefen: Yttrande på våra synpunkter
2014-05-22     Skolinspektionen: Beslut – Föreläggande
2014-06-30     Kommunen: Svar på föreläggande
2014-09-04     Skolinspektionen: Kommunicering
2014-09-09     Vi: Synpunkter på kommunens yttrande
2014-12-02     Skolinspektionen: Beslut – uppföljning
2015-03-12     Skolinspektionen: Begäran om komplettering
2015-03-25     Skolinspektionen: Kommunicering
2015-03-27     Vi: Synpunkter på kommunens yttrande
2015-03-31     Skolinspektionen: Beslut – ärendet avslutat      

 

Slutklämmen i vårt yttrande 2015-03-27: 

I skrivande stund har det gått:
  • 526 dagar utan att Fred har haft en skollokal att gå till.
  • 309 dagar sedan Skolinspektionens föreläggande, att kommunen ska tillgodose Freds rätt till utbildning och rätt till särskilt stöd. 

Vi står frågande inför det faktum att kommunen kan komma undan med att vara så vårdslösa med Freds barnaår. Vi som familj känner oss mycket respektlöst behandlade och vi har haft det otroligt tufft med att få ihop vardagen och att hantera all stress som det inneburit att ha Fred hemma de här dagarna.

Att ordet skyndsamt i skollagen inte är tidsbestämt, det måste ju vara där systemfelet ligger, hur skulle annars Skolinspektionen gå med på och ge ok till att en skola behöver mer än 500 dagar på sig att lösa Freds skolproblem?

Sedan kan jag tycka att det är ett systemfel att Skolinspektionen har så långa handläggningstider och att de inte sitter på några mandat att ”läxa upp” tjänstemän som inte förstår skollagen och sin arbetsbeskrivning. Följande yttrande till skolinspektionen från kommunens skolchef, fick passera utan några som helst repressalier:...

Om sänkta krav innebär att enbart vara på kyrkogården eller några andra aktiviteter som NN vill delta i så måste vi fundera på om det är skola eller om det är annan verksamhet som är aktuell för NN.

När vi befann oss mitt i processen med att anmäla och allt kändes nattsvart, så ringde jag till er och bad gråtandes om hjälp. ”Snälla, har ni någon som kan hjälpa oss på plats, som kan förklara för skolchefen och rektorn vad lagen säger?” Ert svar var ”Nej, vi rekommenderar att ni tar hjälp av autism- och aspergerförbundet.” Verkligen?! Tänk om jag på grund av vår omöjliga situation inte ens har råd att betala medlemsavgiften till dem?

 .
.
Sammanfattningsvis.
 .
.
  • Tidsbestäm ordet skyndsamt i skollagen.
  • Sätt en gräns för skolinspektionens handläggningstider
  • Skapa en ny profession: Kontaktperson för föräldrar som behöver hjälp och stöttning i kontakterna med rektorer/huvudman

.
.
.
  / Emelie

 

2 reaktioner på ”Till: Skolverket

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s